ETATSRAAD C.G. FILTENBORG OG HUSTRU MARIE FILTENBORG’S STUDIELEGAT

Formål ifølge fundats:

  1. Årlig støtte til Chr. IX’s Børnehjem i Aarhus;
  2. Studielegater til mindre bemidlede, kvalificerede studerende ved Aarhus Universitet;
  3. Studierejselegater til kvalificerede studerende ved Aarhus Universitet;
  4. Støtte til forskningen ved Aarhus Universitet.

Kriterier for at komme i betragtning: 

  1. Ansøgeren kan kun ansøge om støtte til en tydelig studierelevant rejse og må ikke planlægge at være bortrejst før 1. august i det år, hvor legatet holder uddelingsmøde
  2. Ansøgningen skal være vedhæftet en motiveret ansøgning inklusive relevant dokumentation for optagelse på udenlandsk studiested, samt CV for ansøgeren.

Ansøgningsskema benyttes.

Kun ansøgningsskema fra hjemmesiden er gyldigt.

Kan kun søges af enkeltpersoner.

Der skal vedhæftes indskrivningsbevis ved Aarhus Universitet.

Legatportionerne er varierende og fastsættes af bestyrelsen.

Ansøgningerne behandles på det årlige bestyrelsesmøde i maj måned.

Ansøgningsfrist:

  • Studielegat – 1. marts​
  • Rejselegat – 1. marts

Kontakt:

Der kan ikke ske telefonisk henvendelse. Kun skriftlig henvendelse til via vores e-mailadresse, info@filtenborg-studielegat.dk .